Inwentaryzacja drzew

Kompleksowo wykonujemy inwentaryzacje dendrologiczne wraz z gospodarką drzewostanem.

Inwentaryzacja zieleni składa się z dwóch części:

-opisowej:
zawierającej wykaz drzew i krzewów z nazwami w języku polskim i łacińskim,  pomiary dendrometryczne, uwagi i zalecenia

-graficznej
zawierającej lokalizację drzew i krzewów wraz z oznaczenie numerycznym

inwentaryzacja drzew